Juletid er brandtid

fire, fire fighters, fire department

Julen nærmer sig. Der er kun 14 dage tilbage. Så går det løs med dans om juletræer, gaver og dermed gavepapir, der kommer for tæt på stearinlys, som sidder skævt i de hjemmelavede juledekorationer.  Ja, det er brandfarligt at holde jul. Især juleaften med små børn, som ikke er helt bevidste om rummet, de udfolder deres glæde i. Men er det grund nok til, at I skal installere et rumslukningsanlæg i jeres hus? Se, det er en problemstilling, som vi kan diskutere i meget lang tid. Men gider vi det? Altså at diskutere, hvilke former for brandslukning, der er mest effektiv? Alle ved jo, at brandslukning med Inergen systemer er det bedste. Ingen etablerer dog små rumslukningsanlæg i deres hjem. Altså den bygning, som de bor i – til hverdag!

Ikke så kendt i private hjem endnu

Hvorfor ikke? Ja, jeg tror, at vi bare ikke har vænnet os til tanken om at have rumslukningsanlæg i vores hjem endnu. Vi har vænnet og til tanken om at have tyverialarmer. Og vi har en holdning til tyverialarmer. Men rumslukningsanlæg? Nej, det har vi slet ikke fået taget stilling til endnu. Vi har sådan set – som almindelige forbrugere – heller ikke fået ret meget information om, hvad brandslukning med Inergen egentlig er. Vi har heller ikke fået information om, hvorfor vi faktisk bør sørge for god brandsikring i vores boliger. Klimaforandringerne betyder jo varme og hede. Og ildebrande. Ikke kun på markerne og i skovene. Også i vores hjem. Men nej, her er vores viden meget begrænset.

Et emne at se nærmere på

Er det for tidligt at rejse denne problematik som et almindeligt offentligt emne, som vi skal tage stilling til? Meget snart! Muligvis. Men den skal rejses. Ikke kun fordi det faktisk handler om menneskers liv. Det handler også om vores miljø. Og her er det jo en fordel for alle, der stemmer for brandslukning med Inergen, at vi kan finde miljørigtige løsninger.

Inergen er nemlig en kunstigt skabt luftart, som består af tre andre luftarter, der findes naturligt i atmosfæren.

Inergen er ufarligt for alle

Det betyder, at Inergen er ufarligt for miljøet – og mennesket. Inergen gør ikke andet end blot at kvæle ild, fordi den kan sænke iltniveauet i det rum, hvor der er ild. Ild kan ikke udfolde sig, hvis den ikke har tilstrækkeligt med ilt. Og det er det, som Inergen sørger for: Begrænset adgang til ilt, så ilden ikke kan overleve. Det er ret smart. Og det er harmløst for både mennesker og udstyr i lokalet, hvor en ildebrand kunne have hærget: Inergen sikrer, at der ikke sker noget med udstyr, inventar eller mennesker. Og ja, det gælder alle mennesker: Små børn, ældre, handicappede mv.

Så måske er det på tide, at vi får givet den almindelige borger lidt mere oplysning om de eksisterende former for brandslukning. Måske skal vi fortælle, at der findes rumslukningsanlæg, der er specifikt rettet imod private boliger? Det handler ikke altid kun om de offentlige myndigheders bygninger og sikkerheden i dem. Jo, det er indrømmet: Brandsikkerheden i offentlige myndigheders bygninger skal være i top. Det er jo her, mange mennesker arbejder – og endnu flere besøger dem dagligt.

Juletid er brandtid
Rul til toppen