Erstatning for piskesmæld?

Advokat i erstatningssag

Hvis du kommer til skade, og du ikke selv har forvoldt skaden, så har du ret til erstatning. Der kan være tale om, at du har været ude for en trafikulykke, hvor en bilist ramte dig. Der kan være tale om, at du blev overfaldet. Der kan være tale om, at du har fået en skade på dit job. Ja, der kan også være tale om, at du blev indlagt på hospitalet, og blev behandlet forkert. (Måske var der en læge, som ordinerede forkert medicin, som du ikke kan tåle.) I alle disse tilfælde har du ret til erstatning, fordi du er blevet påført nogle omkostninger, som du ellers ikke ville have haft. Det kan være udgifter til medicin, genoptræning, terapi under og efter den umiddelbare behandling af skaden. Det kan – i de forfærdelige – tilfælde også handle om, at den person, der kom til skade, ikke overlevede, og du er blevet efterladt. Som efterladt har du også ret til erstatning.

Regler for erstatningens størrelse

Men nu er det sådan, at der gælder forskellige regler for, hvor meget du kan få i erstatning. Og der er regler for, hvornår erstatningen kan blive udbetalt. Der er også regler for, hvornår skaden skal være anmeldt, så du kan få erstatning. Ofte vil der også være forsikringsselskaber involveret i den specifikke erstatningssag. Så, du forstår nok, at det ikke altid er nemt at føre en erstatningssag især ikke, hvis du også må døje med eftervirkningerne af skaden – eller behandlingen.

Så derfor skal du have et super tip: Du skal finde dig en advokat, der ved noget om de forskellige typer af erstatningssager, der eksisterer. Du skal med andre ord finde en advokat med god erfaring i erstatningsret. Han eller hun vil nemlig kunne hjælpe dig og sørge for, at du får den størst mulige erstatning, som du har krav på. Han vil nemlig være endnu mere bekendt med de forskellige regler og instanser, som din erstatningssag skal igennem. Og han vil helt sikkert kende til de regler, som din erstatningssag skal baseres på.

Piskesmæld efter ulykker

Regler? Ja, der er forskellige regler, når der er tale om erstatningssager. Det kan for eksempel handle om ulykker, der giver et piskesmæld – se her. Fx hvornår skal skaden anmeldes og bekendtgøres ved en retssag? Det kan jo variere: Er der tale om en anmeldelse af skade efter vold, så skal den anmeldelse ske inden for 72 timer efter overfaldet. Er der tale om en arbejdsskade, så skal kravet, om erstatning fremsættes, senest 3 år efter at skaden er fremkommet. Så du kan godt se, at reglerne kan variere meget.

Find den bedste advokat

Grunden til, at du skal have en god advokat med erfaring i erstatningssager, er ikke kun, at han kender procedurerne og reglerne. Han vil også kunne vejlede dig, så du får den størst mulige erstatning. Det er jo, sådan at vi ofte kun tænker bagud, når vi er blevet påført en skade: ”Jeg skal have erstatning for mine omkostninger til medicin.” Ja, det skal du – men hvad med fremtiden? Du har måske fået en skade, der bevirker, at du ikke vil kunne arbejde fuldtid længere. Skal du ikke også have erstatning, for de timer du, ikke kan arbejde fremover? Det kan advokaten vejlede om og hjælpe dig med.

Erstatning for piskesmæld?
Rul til toppen