Business Software

Han fik et noget bistert udtryk i ansigtet, vores direktør, da it-chefen på et møde nævnte, at vi efter hans mening var nået til et punkt, hvor vi skulle investere i Business Intelligence. Direktøren havde dengang åbenbart aldrig før hørt om det begreb, så han opfattede det sådan, at han eller vi ikke selv besad tilstrækkeligt med forretningsmæssig intelligens.

Han kastede sig ud i en halvsur svada om firmaets udvikling gennem de mere end 15 år, han havde siddet ved rorpinden. Vores omsætning var mangedoblet, og det samme var indtjeningen. Antallet af medarbejdere var steget eksplosivt, så vi nu var flere end 700, der fik sit udkomme i firmaet.

Vores it-chef tillod sig at afbryde ham for at forklare, hvad Business Intelligence er for noget. Der er tale om en betegnelse for it-systemer, som kan bruges til indsamling af data fra forskellige andre systemer. På den måde kan man lynhurtigt skabe sig et overblik over virksomhedens øjeblikkelige tilstand, og det er et rigtigt godt redskab til at skabe den rigtige baggrund for de beslutninger, der skal tages på ledelsesplan.

Direktøren tøede noget op og spurgte mere interesseret ind til det begreb, der altså var nyt for ham. Nogle af os andre på mødet havde nok hørt om BI før, men de fleste af os var lidt usikre på, hvad det egentlig indebærer, så vi havde god grund til at lytte med.

Udsigten til et mere præcist overblik tiltalte direktøren, så han bad it-chefen udarbejde et projekt for en kommende BI-løsning. Og vi valgte til slut en løsning fra Targit